Tài liệu chuyên môn

Công nghệ tuyển nổi trong xử lý nước thải làng nghề Việt Nam

GreenBiz.vn - Cùng với sự phát triển của các làng nghề, một trong những vấn đề được mọi người quan tâm hiện nay, đó là xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó xử lý nước thải là một vấn đề trọng tâm. Sử dụng công nghệ tuyển nổi là một giải pháp có hiệu quả cao với chi phí hợp lý.Nguyên tắc của phương pháp tuyển nổi là lợi dụng sự chênh lệch giữa khối lượng riêng của hạt và pha lỏng để tách hạt rắn ra. Khí được sục vào trong nước thải nhằm tạo ra các bọt khí, các bọt khí này sẽ bám vào các hạt rắn, tạo thành tổ hợp bọt khí và chất bẩn có khổi lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng chất lỏng. Nhờ vậy các chất bẩn nổi lên bề mặt dưới dạng bọt và được tách ra.

                                                       

Công nghệ đã được Viện khoa học và công nghệ môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội) nghiên cứu ứng dụng thành công ở các làng nghề tái chế giấy. Theo PGS.TS. Đặng Kim Chi - Viện khoa học và công nghệ môi trường (Đại học Bách khoa Hà Nội), vấn đề ô nhiễm chủ yếu tại các làng nghề tái chế giấy là chất rắn như xơ sợi, bột giấy trong nước thải. Đơn cử như làng nghề sản xuất giấy tái chế Phú Lâm và Phong Khê (Bắc Ninh), mỗi năm làm ra gần 20.000 tấn sản phẩm thì cũng đã thải ra môi trường khoảng 1.500 m3 nước thải mỗi ngày. Nước thải chứa lượng lớn các hóa chất độc hại như xút, thuốc tẩy, phèn kép, nhựa thông và phẩm mầu... với hàm lượng BOD5 và COD vượt 4-6 lần tiêu chuẩn cho phép.
Với công nghệ này, nước thải sẽ được thu gom vào mương dẫn vào bể lắng cát, bể điều hòa và sau đó được bơm lên bể tuyển nổi. Ở đây bột giấy (chất thải còn lại của quá trình xeo) được tách ra nhờ các bọt khí cung cấp từ nhà máy nén khí. Bột giấy nổi lên được tách ra đưa về bể thu hồi bột giấy và tái sử dụng lại. Nước sau tách bột sẽ được đưa sang một bể lắng đứng khác để tách phần cặn còn lại rồi thải ra hồ sinh học xử lý bằng phương pháp sinh học. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.
                                                      
CÁC TIN KHÁC