Mem Bio System - Xử lý nước thải hợp khối với công nghệ cao cấp

Mem Bio System - Xử lý nước thải hợp khối với công nghệ cao cấp

Xử lý nước thải bằng màng UF và các ngăn bể hợp khối.

Đặc tính kĩ thuật của cột lọc U860

Cấu hình:

Sợi rỗng lọc từ ngoài vào trong)
Tỉ lệ tái sinh 90 – 95%
Diện tích bề mặt: 45m2 (480ft2)
Độ đục nước thành phẩm: <0.1 NTU*
Hệ thống MBR và cấu hình vận hành:


Thiết kế:
 
Phản ứng sinh học với màng UF
Công suất (nước thải xám): 50 - 100 - 150 m3 / ngày
Nhiệt độ vận hành: 45 độ C

Áp suất qua màng TMP (tối đa): 5psi (rửa ngược 14 psi)

Nước cấp đầu vào (tối đa): COD 5,000 mg/l - TSS 500 mg/l
Nước thành phẩm: COD giảm hơn 90%. Độ đục dưới 0,1 NTU
Nguồn điện: 415V/50HZ; 3 Phase
Kích thước DxRxC(cm) - Trọng lượng (kg):
 
+ 50m3/ngày: 600x240x240 (cm)  - Trọng lượng (kg)~ 4500
 
+ 100m3/ngày: 600x480x240 (cm)  - Trọng lượng (kg)~ 7000
 
DỰ ÁN TƯƠNG TỰ