Tin tức

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hội thảo “Thoát nước và xử lý Nước thải Đông Nam Á - Hướng tới phát triển bền vững”

01/07/16

Hội thảo “Thoát nước và xử lý Nước thải Đông Nam Á - Hướng tới phát triển bền vững” Ngày 12/10 tại TP Vũng Tàu, được sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Mạng lưới các Cty nước Đông Nam Á (SEAWUN) phối hợp với Cty Thoát

Phát triển bền vững

02/07/16

Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện đang là mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia trên thế giới, mỗi quốc g

Tái sử dụng nước mưa cho mục đích cấp nước sinh hoạt

01/07/16

Tái sử dụng nước mưa cho mục đích cấp nước sinh hoạt

 Pre12