Tài liệu chuyên môn

DANH MỤC SẢN PHẨM

PAC hóa chất keo tụ - tạo bông

02/07/16

Định Nghĩa: PAC (Poly Aluminium Chloride) là loại phèn nhôm tồn tại ở dạng cao phân tử (polyme). Công thức phân tử [Al2(OH)nCl6-n]m. Hiện nay, PAC được sản xuất lượng lớn và sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến để thay thế cho phèn nhôm sunfat trong

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GI?

02/07/16

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an

Công nghệ tuyển nổi trong xử lý nước thải làng nghề Việt Nam

02/07/16

Công nghệ tuyển nổi trong xử lý nước thải làng nghề Việt Nam GreenBiz.vn - Cùng với sự phát triển của các làng nghề, một trong những vấn đề được mọi người quan tâm hiện nay, đó là xử lý ô nhiễm môi trường, trong đó xử lý nước thải là một vấn đề trọng

Đá nâng pH Việt Nam - LS

02/07/16

Đá nâng pH Việt Nam - LS1. Giới thiệu : Sản xuất tại Việt Nam.Công dụng: nâng độ pH của nước.Thành phần hóa học cơ bản: CaCO3 > 90%.

Than hoạt tính dạng hạt - AC

01/07/16

Than hoạt tính dạng hạt - AC